Згідно з Положенням про Громадську раду при Виконавчому комітеті Української міської ради (далі – Раду), Рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні справами місцевого самоврядування, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації політики місцевого самоврядування.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду погоджено з Виконкомом та схвалено на її засіданні.

Радою відповідно до покладених на неї завдань (пункти 3, 4.1, 4.2, 4.3 Положення про ГР) до Виконкому протягом 2014 року було надіслано наступні письмові пропозиції:

1. Пропозиція щодо організації та проведення консультацій с громадськістю відносно планів будівництва накриття над зупинкою маршрутних автобусів в комплексі з будівництвом магазинів на пл. Т. Шевченко (лист № 981/0/3-14 від 07.07.2014). Цим проектом міською владою пропонується узаконити на центральній площі, що є публічним простором, розміщення автобусної станції з постійним відстоєм десятків машин та будівництво капітальних споруд з торговельними закладами. Враховуючи відсутність відповідної містобудівної документації, Рада пропонувала громадське обговорення доцільністі цього будівництва. В міській газеті “Дні-про” 8 серпня 2014 року було надруковано результати опитування жителів стосовно облаштування зупинки на пл. Т. Шевченка з торговими закладами. Навіть таке опитування (що відбувалося без належної демонстрації ескізу проекту забудови), засвідчило неоднозначне ставлення жителів міста до планів облаштування зупиночного комплексу об’єктами торгівлі.

Результат розгляду:

Міським головою П. Козирєвим членам Ради (під час зустрічі 21.06.2014 року) було обіцяно надати ескіз проекту для ознайомлення. Але цього не сталося.

Виконавчий Комітет Української міської ради також відмовив і в проведенні публічних консультацій, апелюючи до Ч. 6 Ст. 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, де зазначається, що проектна документація не потребує погодження з громадськістю (лист № 981/0/3-14 від 07.07.2014). При цьому міська влада, маніпулюючи законодавчими нормами, не вказує на інші пункти містобудівного закону. Так, відповідно до Ст. 5 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” програми розвитку населених пунктів,  програми господарського, соціального та культурного  розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. З 01.01.2013 року згідно цього ж Закону за відсутності містобудівної документації будь-які дії у сфері містобудування та земельних відносин забороняються, а згідно Ст. 21 детальні плани забудови відповідної території повинні пройти громадське обговорення.

2. Пропозиція щодо проведення консультацій з питання врахування громадських інтересів у проекті Генплану Українки за підсумками громадскього обговорення містобудівної документації 5 травня 2013 року (лист № 981/0/3-14 від 07.07.2014). У 2013 році в приміщені ПК “Енергетик” представники Виконкому Української міської ради запевнили присутніх, що надіслані письмово пропозиції від мешканців міста будуть належним чином опрацьовано. Відповідно до Ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” міські  ради  та їх виконавчі органи зобов’язані  забезпечити: реєстрацію,    розгляд    та    узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні; узгодження спірних питань між громадськістю і  замовниками містобудівної  документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні. Але в кінцевому рахунку замовник містобудівної документації (Виконком Української міської ради) уникнув процедури створення погоджувальної комісії з спірних питань. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації в місцевих ЗМІ здійснено також не було. Доопрацьований проект Генплану, що був розглянутий членами Ради навесні 2014 року, тільки частково враховує пропозиції жителів: більшість принципових питань, порушених у пропозициях, залишається невирішеним.

Результат розгляду:

Відповідь Виконавчого Комітету (лист N 1647/0/3-14 від 05.08.2014 року) містила наступне: виконавчий орган не бачить підстав обговорювати з громадськістю, яким чином було враховано інтереси мешканців в проекті Генплану. Свою позицію Українська міська рада обґрунтовувала тим, що законодавство не передбачає повторних громадських обговорень та презентації містобудівної  документації. Така позиція є свідомим перекрученням суті пропозиції Ради, про що Виконкому було повідомлено (лист № 05/09-2014 від 20.09.2014). В листі було нагадано, що Рада пропонує провести не повторні слухання проекту Генплану, а консультації з громадськістю щодо того, яким чином замовником та виконавцем містобудівної документації було враховано пропозиції мешканців міста.

3. Пропозиція щодо залучення громадян до бюджетоутворення міста на 2015 рік (лист № 01/01-2015 від 06 січня 2015 року).

Результат розгляду:

Виконкомом Української міської ради було лише частково враховано пропозиції Ради. Так проведення публічних обговорень з питань бюджету міста на 2015 рік підтримано не було. Пізніше Українська міська рада все ж таки ініціювала громадське обговорення бюджету, але в “урізаному” форматі (під “громадский бюджет” було зарезервовано лише 3 млн. грн). Але в майбутньому Рада буде настоювати на повноцінному залученню громадян до процесів міського бюджетоутворення.

Радою відповідно до покладених на неї завдань (пункти 3, 4.4, 4.5 Положення про ГР) до Виконкому протягом 2014 року було надіслано наступні зауваження:

1. Пропозиція визначити пріоритети під час складання міського бюджету на 2015 рік та звернути увагу на недоцільність Рішення, прийнятого в кризовий для України час, виплачувати керівництву Української міської ради надбавки в розмірі 50% за виконання “особливо важливої роботи” та щомісячні премії в розмірі 120% (лист № 03/12-2014 від 21 грудня 2014 року).

Результат розгляду:

Порушене Радою питання не отримало ніякого подальшого обговорення і ніяк не вплинуло на прийняте Українською міською радою Рішення.

 2. Пропозиція включити в комісію по розподілу місць в дитячих садочках представника Ради, щоб забезпечити прозорість та справедливість розподілу місць. Одним з наслідків містобудівної політики місцевої влади (прискореної забудови міста і перетворення його фактично у віддалений спальний мікрорайон м. Києва), стало різке штучне збільшення чисельності населення міста Українка. Але відповідного інвестування у соціально-екологічний розвиток міста та розширення соціальної інфраструктури не відбулося. Відповідно, дефіцит місць в дитячих дошкільних закладах м. Українка за останні роки зріс. Це породило численні проблеми для молодих жителів міста, які не можуть без значних зусиль віддати свою дитину в дитячий садочок.

Результат розгляду:

Відповідь міського голови П. Козирєва (лист № 01/01-2015 від 06 січня 2015 року) містила “зустрічну пропозицію” представникам Ради здійснювати самотужки розподіл місць у комунальних дошкільних навчальних закладах. Це було розцінено представниками Ради як неповагу до громадянського суспільства м. Українки, грубе порушення конституційних норм та процедур, що регулюють діяльність громадських інститутів і форм прямої участі громадськості у питаннях місцевого самоврядування. Згодом Українська міська рада організувала електронну чергу до дитячих садочків.

Керуючись пунктами 3 та 4.5. Положення по ГР Рада звертає увагу громадян та представників органів місцевого самоврядування, що у своїх діях Виконком Української міської ради регулярно порушує Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (Постанова Кабміну “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”).

Так, згідно п. 12 Порядку:

В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

–        стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

–        стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

–        передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

–        визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

–        стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; визначають порядок надання адміністративних послуг;

–        стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

–        передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

–        стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

–        стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Крім того, Рада звертає увагу громадян та представників органів місцевого самоврядування, що свідома позиція Виконкому ігнорувати узгоджене з ним же Положення про ГР, а також чисельні пропозиції громадськості, що надійшли до Виконкому протягом 2014 року, суперечить Закону України “Про місцеве самоврядування”, а також Статуту територіальної громади м. Українка, в якому визначені умови та процедури проведення консультацій з громадськістю, – обов’язкові для виконання місцевими органами влади.

Зокрема, згідно Ст. 13 Закону України “Про місцеве самоврядування”:

Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Згідно Статуту територіальної громади м. Українка:

На громадських слуханнях заслуховуються доповіді та інформація про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих її депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення; обговорюються проекти і рішення міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування; порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

В цілому, ефективність співпраці Ради з Виконкомом Української міської ради з виявилася малопродуктивною, зважаючи на вищесказані обставини.

В жовтні 2014 року на засіданні Ради більшістю присутніх було висловлено недовіру голові Української міської ради П. Козирєву.

30 серпня 2015 року на засіданні Ради більшістю присутніх було вирішено рекомендувати Виконкому Украінської міської ради діяти в рамках чинного законодавства.