Проект

Громадська Рада м. Українка при виконкомі Української міської ради (далі ГР) була сформована на установчих зборах 30 квітня 2014 року. Згідно Положення про Громадську Раду, яке було затверджено виконкомом Української міської ради, одним з основних завдань покладених на ГР відповідно до п. 4.1: «Рада готує та подає Виконкому пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом».

Після зустрічі членів ГР з головою Української міської ради П. Козирєвим 21.06.2014 р., на якої підіймалось питання необхідності формування плану проведення консультацій з громадськістю,  а також підіймались членами Ради конкретні питання по містобудівної політики в м. Українка, ГР були надіслані виконкому письмові пропозиції щодо організації та проведення публічних обговорень з громадськістю питань, що мають суспільну значимість.

Листом N 981/0/3-14 від 07.07.2014 року ГР надіслала виконкому Української міської ради пропозицію, щодо організації та проведення публічних слухань відносно планів будівництва накриття над зупинкою маршрутних автобусів в комплексі з будівництва магазинів на пл. Т. Шевченко. Також в цьому листі містилася пропозиція провести публічне обговорення, яким чином були враховані пропозиції мешканців міста, які були письмово подані до проекту Генплану м. Українка, зважаючи на те, що з 29.03.13  по 30.04.13 року відбулося громадське обговорення місцевої містобудівної документації і відповідно до законодавства України, повинні були належним чином враховані громадські інтереси жителів м. Українка.

ГР отримала відповідь від Виконавчого Комітету Української міської ради (лист N 1647/0/3-14 від 05.08.2014 року), яка зводилося до того, що виконавчий орган міської ради не бачить підстав обговорити з громадськістю, яким чином були враховані в проекті Генерального плану м. Українка пропозиції мешканців, які були надані письмово під час обговорення місцевої містобудівної документації. Свою позицію Українська міська рада обґрунтовувала тим, що законодавство не передбачає повторного громадського обговорення або презентації містобудівної  документації.

Така позиція виконавчого комітету Української міської ради є свідомим перекрученням суті пропозиції ГР, про що було повідомлено Виконком новим листом ГР № 05/09-2014 від 20.09.2014 року. В цьому листі було нагадано, що керуючись п. 3 та п. 4 Положення Громадська Рада запропонувала провести не повторні слухання проекту Генплану м. Українка, а провести публічне обговорення (консультації), яким чином замовником та виконавцем містобудівної документації були враховані пропозиції мешканців міста до проекту Генплану м. Українка, вже після завершення процедур громадського обговорення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» міські  ради  та їх виконавчі органи зобов’язані  забезпечити:

3) реєстрацію,    розгляд    та    узагальнення    пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

4) узгодження спірних питань між громадськістю і  замовниками містобудівної  документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;

5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Під час проведення громадських слухань в приміщені ПК «Енергетик» 30.05.2013 року представники виконкому Української міської ради запевнили присутніх на слуханнях жителів міста, що надіслані письмово пропозиції будуть належним чином опрацьовані для врахування в проекті містобудівної документації.  При цьому замовником містобудівної документації не було висловлено ніяких заперечень тим пропозиціям, що були попередньо письмово надіслані жителями міста на протязі місяця у рамках громадського обговорення.

Таким чином підчас громадських слухань 30 квітня 2013 року замовник містобудівної  документації уникнув процедури створення погоджувальної комісії по узгодженню спірних питань з громадськістю згідно п. 4 ст. 21 «Про регулювання містобудівної діяльності», при цьому публічно запевнивши, що в разі потреби погоджувальна комісія буде створена пізніше.

Потрібно зазначити, що висвітлення в місцевих ЗМІ пропозицій жителів міста до проекту Генерального плану м. Українки ні під час громадського обговорення ні після проведення громадських слухань взагалі не відбулося. Хоча за пропозицію залишити не забудованою територію лісового масиву в районі правого берегу р. Стугна під час громадського обговорення було зібрано більш ніж 600 підписів. Ця пропозиція відповідала, вимогам законодавства про благоустрій населених пунктів, природоохоронного, містобудівного законодавства та Стратегії розвитку м. Українка, як міста туризму і відпочинку, міста в якому комфортно проживати.

Листом № 2040/0/3-14 від 23.09.2014 виконком Української міської відповів ГР, що: «Всі зауваження, пропозиції було враховано (викладено) в протоколі громадського обговорення зазначеної містобудівної документації, який оприлюднено на офіційному сайті виконавчого комітету Української міської ради в рубриці оголошення».

Але, в протоколі громадських слухань, який був захований в розділ «оголошення» на сайті Української міської ради від 15 травня 2013 року, викладено наступне:

«Бичков О.С. (ведучий слухань) зачитав зауваження та пропозиції подані мешканцями міста та депутатом Верховної ради протягом місяця з 28.03.2013 року по 30.04.2013 року та запропонував зазначені пропозиції передати розробнику містобудівної документації для можливого їх врахування. Представник інституту Онищенко В.М. прийняв дані пропозиції та зауваження для розгляду.

Луценко В.П. – звернув увагу, що протягом місяця всі громадяни мали можливість надати свої пропозиції та зауваження. Також сьогодні (прим. 30 квітня 2013 року) організовано громадське обговорення (слухання) для ознайомлення та роз’яснення незрозумілих питань. Володимир Петрович зазначив, що обґрунтовані зауваження будуть враховані замовником та розробником, та надані відповіді заявникам і у разі необхідності може бути створена погоджувальна комісія».

Тобто в протоколі громадських слухань розміщеного на офіційному сайті Української міської ради (на який посилався виконком Української міської ради в листі 2040/0/3-14 від 23.09.2014) лише викладені зауваження та пропозиції, які були подані мешканцями міста з 28.03.2013 року по 30.04.2013 року.

Але оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації відповідно до п. 5 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснено так і не було!

Для довідки можна ознайомитись з результатами розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації «Генеральний план міста Бровари Київської області» у вигляді таблиці за посиланням http://www.brovary.kiev.ua/rezultati-rozglyadu-propozits%D1%96i-gromadskost%D1%96-do-proektu-m%D1%96stobud%D1%96vno%D1%97-dokumentats%D1%96%D1%97-%C2%ABgeneralnii-pl-0

Чому влада м. Українка всіляко ухиляється від публічного розгляду пропозиції жителів міста не забудовувати лісовий масив в районі правого берегу р. Стугна? З одного боку в відповіді розробника містобудівної документації (лист № 1331/0/3-13 від 12.06.2013 року) зазначалось, що «На правому березі р. Стугна зберігається пляжна зона та зберігається зона з зеленими насадженнями «які примикають до існуючого мікрорайону».

Але, на весні 2014 року члени ГР запросили відкоригований проект Генплану м. Українка і після певного зволікання такий документ таки був наданий для вивчення. Виявилось, що в доопрацьований проект Генплану не було внесено змін і були залишені плани багатоповерхової житлової забудови на території зеленої зони правого берегу р. Стугна, що суперечило суті відповіді розробника містобудівної документації (лист № 1331/0/3-13 від 12.06.2013 року).

Чому громада міста Українка повинна втратити залишки лісового масиву в районі найбільш популярної зони масового відпочинку розташованої на правому березі р. Стугна? Чому потрібно забудувати висотними будівлями унікальні для Київщини природні ландшафти, де через лісовий масив протікає річка Стугна, замовник містобудівної документації всіляко уникає публічного обговорення цього питання.

24 липня 2015 року в м. Українка відбулося зібрання мешканців міста, які прийняли резолюцію з вимогою до Української міської ради внести до порядку денного та розглянути на засіданні сесії 13 серпня 2015 року питання «Щодо проведення в громаді публічних обговорень про перегляд (скасування) рішення Української міської ради від 11 лютого 2010 року та припинення Договору оренди земельної ділянки від 26 лютого 2010 року щодо передачі ТОВ «УІБК «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» в оренду лісопаркової території для будівництва житлового комплексу в районі вулиці Будівельників в м. Українка.

Саме такі рішення повинен був прийняти замовник містобудівної документації після громадського обговорення проекту Генплану м. Українка, ще у 2013 році. Або згідно містобудівного законодавства у рамках громадських слухань замовник повинен був створити погоджувальну комісію, щоб узгодити спірні питання між громадськістю та замовником містобудівної документації, чого, як зазначено вище, зроблено не було.

Громадська рада м. Українка (далі ГР) підтримує цю резолюцію зборів жителів міста прийняту 24 липня 2015 року.

Окрім цього, ГР також звернулася до Виконавчого Комітету з пропозицією провести публічне обговорення з громадськістю проекту будівництва накриття з торгівельними закладами на пл. Т. Шевченко. Міським головою П. Козирєвим (під час зустрічі 21.06.2014 року) було обіцяно надати членам ГР ескіз даного проекту для ознайомлення, але цього так і не сталося. Виконавчий Комітет Української міської ради також відмовив в проведенні відповідних публічних слухань (консультацій) апелюючи до ч. 6 ст. 31  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», де зазначається, що проектна документація не потребує погодження с громадськістю.

Але чомусь міська влада вказує на пункти закону, які їм вигідні, не звертаючи на весь містобудівний закон в цілому. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку населених пунктів,  програми господарського, соціального та культурного  розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. З 01.01.2013 року відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за відсутності містобудівної документації будь – які дії в сфері містобудування та земельних відносин – забороняються. Відповідно, питання будівництва накриття з торгівельними закладами на пл. Т. Шевченко  повинно бути внесено в детальний план забудови відповідної території, проект якого згідно ст. 21 закону «Про регулювання містобудівної діяльності» спочатку повинен пройти громадське обговорення!

Зважаючи на те, що відповідна містобудівна документація відсутня, ГР пропонувала провести публічні слухання (консультації), щоб обговорити доцільність цього будівництва. Вже пізніше в міській газеті «Дні-про» (від 8 серпня 2014 року) було надруковано опитування жителів міста стосовно облаштування зупинки на пл. Шевченка з торговими закладами. Навіть таке опитування, що відбувалося без належної демонстрації ескізу проекту забудови, засвідчило неоднозначне ставлення жителів міста до планів облаштування зупиночного комплексу з об’єктами торгівлі на самій площі!

Фактично пропонується узаконити на центральній площі міста розміщення автобусної автостанції, з постійним відстоєм десятків автобусів, з відповідним забрудненням території мастилами та будівництвом на самій площі капітальних споруд з торговельними закладами!

Хоча відомо, що в попередні роки Українська міська рада приймала рішення відстою маршрутних автобусів в іншому місці міста. А саме місце облаштування зупинки маршрутних автобусів для посадки пасажирів в районі пл. Шевченко логічно було б визначити по напрямку автомобільного руху на Київ, а не навпаки. І це, очевидно, є питанням для громадського обговорення.

Взагалі містобудівна політика в м. Українка на протязі багатьох років була не прозора і не оформлена відповідною містобудівною документацією, що порушувало містобудівне законодавство. Жителів міста в незаконний спосіб позбавили права впливати на питання планування забудови міста. Навидь коли нарешті міська влада під впливом зовнішніх обставин (вимога нового закону) винесла на громадське обговорення проект Генерального плану м. Українка, вона намагалась всіляко перетворити цей процес у формальність, щоб протягнути у місцеву містобудівну документацію всі рішення по відводам земельних ділянок під забудову, здійснених Українською міською радою в попередні роки не публічно, без врахування громадської думки без додержання природоохоронного та містобудівного законодавства.

Одним з наслідком такої містобудівної політики, прискореної забудови міста і перетворення його у віддалений спальний мікрорайон м. Києва, стало різке штучне збільшення чисельності населення міста Українка. Але відповідного розширення соціальної інфраструктури міста не відбулося. І це не дивно. Значна кількість мешканців міста працює в столиці і відповідні податки сплачуються там по місцю роботи. А по місцю проживання розвиток доволі вартісної соціальної інфраструктури повинен фінансувати бюджет м. Українка.

Відповідно, дефіцит місць в дитячих дошкільних закладах м. Українка за останні роки зріс до приблизно 500 місць. Це породило численні проблеми для молодих жителів міста, які не можуть без значних зусиль віддати свою дитину в дитячий садочок.

ГР звернулась до Виконкому міської ради з пропозицією включити в комісію по розподілу місць в дитячих при Українській міській ради садочках представника ГР, щоб забезпечити прозорість та справедливість розподілу місць. У відповідь міській голова Павло Козирєв намагався взагалі перекласти роботу комісії по розподілу місць в дитячих садочках на представників ГР, щоб перекласти всі негативи від дефіциту місць на громадськість. Згодом Українська міська рада організувала електронну чергу до дитячих садочків.

В кінці 2014 року ГР надіслала до Виконкому листа № 03/12-2014 від 21 грудня 2014 року з пропозиціями визначення пріоритетів під час складання міського бюджету на 2015 рік та не доцільності в цей кризовий для України час приймати рішення міською радою виплачувати керівництву Української міської ради надбавки в розмірі 50% за виконання «особливо важливої роботи» та виплати щомісячної премії в розмірі 120%.

Також листом № 01/01-2015 від 06 січня 2015 року була надіслана пропозиція від Громадської Ради Українки щодо проведення публічних обговорень з питань бюджету міста на 2015 рік та врахування пропозицій мешканців до бюджету.

Українська міська рада лише частково врахувала пропозиції ГР викладені в вище зазначених листах. Не було підтримано питання про недоцільність виплачувати керівництву Української міської ради надбавки в розмірі 50% за виконання «особливо важливої роботи» та виплати щомісячної премії в розмірі 120% та в проведенні публічних обговорень з питань бюджету міста на 2015 рік. Пізніше Українська міська рада ініціювала публічне обговорення «Громадського бюджету» під яке зарезервували лише 3 млн. грн. Але в майбутньому ГР буде настоювати, що громадськість повинна обговорювати весь бюджет міста.

В цілому ефективність співпраці ГР з Виконкомом Української міської ради з самого початку виявився малопродуктивною зважаючи на позицію Виконкому ігнорувати Положення  про ГР, де прописані основні функції Ради ініціювати проведення консультацій з громадськістю, про що було обґрунтовано на початку цьому звіту.

В жовтні 2014 року на засіданні ГР більшістю присутніх було висловлено не довіру голові Української міської ради Павлу Козирєву.

Окрім ініціатив направлених ГР до Виконкому Української ради, Рада ініціювала питання і переписку з Обухіавтотрансом по питанням цінової політики автоперевізника монополіста і не обґрунтованого утримання високих цін на проїзд не зважаючи на зниження курсу долара до національної валюти.

Також члени ГР ініціювали зустріч з керівництвом Трипільської ТЕС по питанню пиління золовідвалу електростанції. На думку членів ГР потрібно ініціювати проведення круглого столу з залученням всіх зацікавлених сторін. Але зважаючи на те, що ВАТ «Центренерго» можливо буде проданий іноземним власникам, можливо доцільно дочекатись нового керівництва компанії для переговорів стосовно екологічної політики по припиненню пиління золу відвалу.

Не можливо також не відмітити, про створену ще рік тому для спілкування між членами Ради сторінку групи ГР у Фейсбуці https://www.facebook.com/groups/1433807986866264/  Через рік ця сторінка перетворилося у відкриту площадку для спілкування членів ГР та мешканців міста.  Станом на 01.08.2015 року в група ГР у фейсбуці вже налічує 200 учасників і спілкування на сторінці дозволило виявити дуже багато активних жителів нашого міста.

Потрібно зазначити, що більшої ефективності роботи ГР заважають ряд чинників. На жаль багато членів ГР лише формально приймають участь у її роботі і навидь не завжди приходять на шомісячні засідання Ради, що іноді призводило до відсутності кворуму. Також ефективності роботи  ГР не сприяє напружені стосунки між деякими членами Ради та головою Ради з огляду на різні погляди на завдання та їх спосіб реалізації.

Окрім цього потрібно відмітити, що всі члени ГР працюють в різних місцях і в умовах економічної кризи, в умовах що багато часу і зусиль займає волонтерська діяльність в допомозі військовим в зоні АТО, відчувається великий дефіцит вільного часу, щоб більш ефективно приймати участь у роботі Ради. Тому ряд ініціатив членів ГР реалізується дуже повільно і не ефективно.