ПРОТОКОЛ №3

зборів громадської ради при виконкомі Української міської ради

 

27 липня 2014 року                                                                                                   м. Українка

                 

Присутні: Члени Ради

1. Голуб Сергій Васильович — Голова Ради

2. Черевань Владислав Станіславович — Секретар Ради

3. Андрєєв Сергій Олександрович

4. Сафронова Маргарита Миколаївна

5. Донськой Олег Борисович

6. Піюк Анна Валентинівна

7. Кононова Яна В’ячеславівна

8. Трофімов Денис Валентинович

9. Грозак Денис Володимирович

10. Панасюк Сергій Миколайович

11. Романчук Володимир Андронович

12. Глушко Жанна Миколаївна

 

Запрошені:

Заєць Ігор Миколайович (представник ГО “Правий сектор Обухівського району”),

Лінський Олександр Анатолійович (представник ГО “Правий сектор Обухівського району”).

 

На зборах присутні 12 членів Ради, 2 учасники, в якості ознайомлення з роботою Громадської ради. Збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

 

Порядок денний:    

  1. Виступ Голови Громадської Ради при виконкомі Української міської ради;
  2. Про прийняття нових членів до Громадської Ради при виконкомі Української міської ради;
  3. Про призначення в.о. Голови та Секретаря Громадської Ради у разі їх відсутності на зборах;
  4. Звіт членів Громадської Ради про проведену роботу;
  5. Вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

 

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:  Виступ Голуба Сергія Васильовича – голови Громадської Ради з пропозицією щодо затвердження порядку денного Зборів Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 12 голосів (100%).

“ПРОТИ” – 0 голосів (0%).

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів (0%)

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний Зборів Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: виступ Голуба С.В. з пропозицією щодо  прийняття представників громадської організації «Правий сектор Обухівського району» Заєця І.М. та Лінського О.А. до складу Громадської Ради при виконкомі Української міської ради. Виступи Заєця І.М. та Лінського О.А., щодо мотивації входження до складу Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 12 голосів (100%).

“ПРОТИ” – 0 голосів (0%).

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів (0%).

 

УХВАЛИЛИ: прийняття Заєця І.М. та Лінського О.А. представників громадської організації «Правий сектор Обухівського району» до складу Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступ Голуба С.В., щодо призначення в.о. Голови Громадської Ради у разі їх відсутності на зборах. Голуб С.В. Запропонував призначити в.о. Голови Громадської Ради – Заєця І.М.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 13 голосів (91%).

“ПРОТИ” – 0 голосів (0%).

“УТРИМАЛИСЬ” – 1 голос (9%).

 

Запропонував призначити в.о. Секретаря Громадської Ради — Кононову Я.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 14 голосів (100%).

“ПРОТИ” – 0 голосів (0%).

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів (0%).

 

УХВАЛИЛИ:  призначити в.о. Голови та Секретаря Громадської Ради у разі їх відсутності на зборах – Заєця І.М. та Кононову Я.В. відповідно.

 

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіти членів Громадської Ради про проведену роботу;

 

По п’ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступи членів Громадської Ради:

- щодо шляхів інформування громади міста Українки про відчуження земельних ділянок на протязі 2002-2014 років, які знаходяться у власності громади, та їх забудову;

- щодо проведення громадських слухань стосовно генерального плану забудови міста;

- щодо заходів до членів Громадської Ради, які не відвідують її збори.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                                                                      Голуб С.В.

 

 

 

Секретар зборів                                                                                                       Черевань В.С.