ПРОТОКОЛ №2

зборів громадської ради при виконкомі Української міської ради

 

29 червня 2014 року   м. Українка

                 

Присутні: Члени Ради

1. Голуб Сергій Васильович — Голова Ради

2. Черевань Владислав Станіславович — Секретар Ради

3. Андрєєв Сергій Олександрович

4. Сафронова Маргарита Миколаївна

5. Донськой Олег Борисович

6. Ковальчук Дмитро Вацлавович

7. Кононова Яна В’ячеславівна

8. Трофімов Денис Валентинович

9. Грозак Денис Володимирович

10. Грищенок Наталья Володимирівна

Запрошені:

Ігор Заєць (представник партії “Правий сектор”)

 

Порядок денний:    

  1. Виступ Голови Громадської Ради при виконкомі Української міської ради;
  2. Обговорення результатів зустрічі членів Громадської Ради з Козирєвим П.Г. 21 червня 2014 року.
  3. Дії по створенню архіву документів.
  4. Обговорення питань з організації круглого столу по темі: “Стратегія та модель розвитку міста”
  5. Вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

 

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:  Виступ Голуба Сергія Васильовича – голови Громадської Ради з пропозицією щодо затвердження порядку денного Зборів Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 100% голосів.

“ПРОТИ” – 0% голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0% голосів

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний Зборів Громадської Ради при виконкомі Української міської ради.

 

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: виступи Голуба С.В., Донського О.Б., Кононової Я.В., Грищенок Н.В., Череваня В.С. щодо зустрічі членів Громадської Ради з Козирєвим П.Г., яка відбулася 21 червня 2014 року.

 

УХВАЛИЛИ: підготувати протокол зустрічі та направити його копію разом із супроводжувальним листом до Виконкому Української міської ради.(Кононова, Грозак).

 

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступ Андрєєва С.О., стосовно створення координаційної групи з питань створення електронного архіву документів міста.

 

УХВАЛИЛИ: Доручити Андрєєву С.О. створити координаційну групи з питань створення електронного архіву документів міста.

 

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: виступ Голуба Сергія Васильовича щодо організації круглого столу з Виконкомом Української міської ради на тему: “Стратегія та модель розвитку міста”.

УХВАЛИЛИ: Підготувати запит до Виконкому Української міської ради стосовно публічних слухань з питання “Стратегія та модель розвитку міста”. (Донськой)

 

По п’ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Виступи Кононової Яни В’ячеславівни, Голуба Сергія Васильовича з пропозиції обрати в.о. Голови Громадської Ради в зв’язку з від’їздом Голуба Сергія Васильовича за кордон, а також пропозицію щодо внесення змін до уставу громади

 

УХВАЛИЛИ: На наступне засідання Громадської Ради підготувати перелік кандидатур на посаду в.о. Голови Громадської Ради, а також проекти рішень, щодо внесення змін до уставу громади.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                                                                     Голуб С.В.

 

 

Секретар зборів                                                                                                       Черевань В.С.