Громадська Рада (далі ГР) отримала відповідь Виконавчого Комітету Української міської ради на подану пропозицію щодо організації та проведення публічних обговорень з питань проекту будівництва пл. Т. Шевченко та врахування пропозицій мешканців до проекту Генплану (лист № 00 від 7.07.14).

Мусимо констатувати, що дана відповідь свідчить про неконструктивну позицію виконкому: випливає, що виконавчий орган міської ради не бачить підстав обговорити з громадськістю, яким саме чином були враховані в проекті Генерального плану м. Українка пропозицій мешканців, що були надані письмово під час обговорення місцевої містобудівної документації. Свою позицію Українська міська рада обґрунтовує тим, що законодавство не передбачає повторного громадського обговорення або презентації містобудівної  документації.

З цього питання хочемо звернути увагу, що ГР, надсилаючи свої пропозиції керівництву Українській міській раді, апелювала до пункту 4 Положення про Громадську Раду, затвердженого Виконкомом міської ради. Відповідно до п. 4.1 даного Положення, Рада відповідно до покладених на неї завдань готує та подає Виконкому пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом. Саме після зустрічі членів ГР з головою Української міської ради П. Козирєвим 21.06.2014 р., на якої підіймалось питання необхідності формування плану проведення консультацій з громадськістю, були надані відповідні пропозиції щодо організації та проведення публічних обговорень з громадськістю питань, що мають суспільну значимість.

Хочемо нагадати, що в минулому році (29.03.13  ― 30.04.13) відбулося громадське обговорення проекту Генерального плану м. Українка, в якому, відповідно до законодавства України, повинні були належним чином враховані громадські інтереси жителів м. Українка. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» міські  ради  та їх виконавчі органи зобов’язані  забезпечити:

3) реєстрацію,    розгляд    та    узагальнення    пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

4) узгодження спірних питань між громадськістю і  замовниками містобудівної  документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;

5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Під час проведення громадських слухань в приміщені ПК «Енергетик» 30.05.2013 року представники виконкому Української міської ради запевнили присутніх на слуханнях жителів міста, що надіслані письмово пропозиції будуть належним чином опрацьовані для врахування в проекті містобудівної документації. При цьому замовником містобудівної документації під час громадських слухань не було висловлено ніяких заперечень тим пропозиціям, що були попередньо письмово надіслані жителями міста. Таким чином на громадських слуханнях не створювалась погоджувальна комісія по узгодженню спірних питань між громадськістю та  замовником містобудівної  документації згідно п. 4 ст. 21 «Про регулювання містобудівної діяльності».

За наслідками громадського обговорення жителі міста, які подали письмові пропозиції, отримали від розробника проекту містобудівної документації листи (погоджені з виконкомом Української міської ради), де їм надали відповіді, яким чином були враховані їхні письмові пропозиції до проекту Генерального плану м. Українки. Але оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до п. 5 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в місцевих ЗМІ здійснене не було. Належного висвітлення пропозицій жителів міста не відбулося взагалі. Згодом в міській газеті «Дні-про» було повідомлено, що проект Генерального плану с. Плюти був схвалений на сесії Української міської ради, а проект Генерального плану м. Українка доопрацьовується (не розкриваючи деталі, що саме доопрацьовується).

Після ознайомлення з оновленими матеріалами проекту Генплану членами ГР було виявлено, що доопрацьований проект не відповідає письмовим відповідям, що були надані розробником містобудівної документації мешканцям міста. Так член ГР С. Андрєєв та інші пропонували не планувати багатоповерхову забудову на території лісового масиву правого берега р. Стугна на відстані менше ніж 150 м. від берегу (за виключенням забудови, яка вже там існує). Було також запропоновано передбачити створення лісопаркової зони відпочинку, де вже багато років масово відпочивають мешканці та гості міста. Таку пропозицію підтримали підписами більш ніж 600 мешканців Українки. В листі відповіді розробника містобудівної документації (лист № 1331/0/3-13 від 12.06.2013 року) дійсно було зазначено, що «На правому березі р. Стугна зберігається пляжна зона та зберігається зона з зеленими насадженнями «які примикають до існуючого мікрорайону». Але в доопрацьованому проекті Генплану передбачається багатоповерхова забудова зеленої зони на правому березі р. Стугна на відстані 50 м. від берега річки. Також в даному проекті не враховані і інші письмові пропозиції від мешканців міста та навіть не надана відповідь, які мотиви такого ігнорування пропозицій та зауважень.

Відповідно до п. 3 та п. 4 Положення про Громадську Раду було запропоновано провести публічне обговорення цього питання с громадськістю, щоб забезпечити належне врахування громадських інтересів в проекті містобудівної документації.

ГР також звернулася до Виконавого Комітету з пропозицією провести публічне обговорення з громадськістю проекту будівництва накриття з торгівельними закладами на пл. Т. Шевченко. В міській газеті «Дні-про» (від 8 серпня 2014 року) було надруковано опитування жителів міста стосовно облаштування зупинки на пл. Шевченка. Навіть таке опитування, що відбувалося без належної демонстрації ескізу проекту забудови, вже  засвідчило неоднозначне ставлення жителів міста до планів облаштування зупиночного комплексу з об’єктами торгівлі на самій площі. Фактично пропонується узаконити на центральній площі міста автостанцію з постійним відстоєм на площі десятків мікроавтобусів та будівництвом капітальних споруд з торговельними закладами. Хоча міським головою П. Козирєвим (під час зустрічі 21.06.2014 року) було обіцяно надати членам ГР ескіз даного проекту для ознайомлення, цього до цих пір так і не сталося.

В цілому, з відповіді виконкому стосовно поданої пропозиції ГР випливає, що позиція Виконавчого Комітету міської ради в цьому питанні апелює до ч. 6 ст. 31  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», де зазначається, що проектна документація не потребує погодження. Але відповідно до ст. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку населених пунктів,  програми господарського, соціального та культурного  розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. На даний час місто Українка не має Генерального плану та детального плану забудови території, саме в цих документах повинні бути враховані громадські інтереси під час вирішення питання відведення земельних ділянок, визначення їх цільового призначення та подальшого проектування будь яких споруд в місті. Таким чином, поки не будуть прийняті зазначені містобудівні документи, в яких належним чином враховано громадські інтереси, неможливі ніякі землевідведення під забудову та реалізації конкретних проектів забудов. Якщо все ж таки відведення земельних ділянок відбувається без чинної містобудівної документації, тоді кожний такій випадок повинен проходити громадське обговорення та узгодження громадських інтересів згідно ст. 5 Закону України «Про основи містобудування», та ст. 25 Закону України «Про архітектурну діяльність», які на даний час є чинними.

Згідно ст. 22 Основного Закону України «Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Законодавець України при прийняті Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в 2011 році, не відміняв права громадян України впливати на містобудівну політику в населених пунктах, де вони проживають, а реалізував ці права через громадське обговорення та врахування громадських інтересів в проектах місцевої містобудівної документації. Але якщо в місті досі належним чином не розроблена та не затверджена місцева містобудівна документація з належним врахуванням громадських інтересів, тоді жителі міста мають право реалізувати свої конституційні права та впливати на містобудівну політику через положення інших містобудівних законів, які давно є чинними.

Мусимо констатувати, що на ці закони вже багато років не звертала увагу Українська міська рада при вирішенні питань визначення цільового призначення та відведення земельних ділянок під забудовув межах міста. Таким чином, виходячи з позиції, яку зайняв Виконком Української міської ради, ГР буде звертатися до інших державних установ по питанням забезпечення врахування громадських інтересів при здійснення містобудівної політики в м. Українка.

 

20.08.14