Статут Територіальної громади міста Українка Київської області (м. Українка 2009 р.)
GERB-na-prozrachnoy-plyonke
ПРЕАМБУЛА

Статут територіальної громади міста Українка Київської області розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, “Про всеукраїнський та місцевий референдум”, “Про звернення громадян”.

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Українки, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Українки, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування у місті Українка – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.1.1.

Місто Українка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею і міським населеним пунктом, у межах якої громада здійснює місцеве самоврядування і яка має органи місцевого самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет. Місто Українка засноване 27 жовтня 1966 року постановою Ради міністрів УРСР №1313. Рішенням від 28 жовтня виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих Українка була віднесена до категорії селищ міського типу і складалася з с. Українка, с. Шиловщина, с. Плюти та новобудов селища Трипільської ТЕС. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 листопада 1979 року селище міського типу Українка Київської області віднесене до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням – Українка.

Місто Українка розташоване на правому березі р. Дніпро, на відстані 38 км від міста Києва. Місто Українка має статус міста районного значення і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Київської області.

Стаття 1.1.2.

Розпорядження землею в межах міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою.

Стаття 1.1.3.

Рішеннями 36-ї сесії Української міської ради XXIV скликання від 16.08.2005 р., 3-ї сесії Української міської ради V скликання від 03.08.2006р. Українська міська рада вирішила виділити земельні ділянки для загального користування під облаштування зон відпочинку жителів міста в межах міста Українка та села Плюти.

– Земельна ділянка орієнтовною площею 1,5 га по вул. Вишнева (поряд із земельною ділянкою ТОВ «Комтурсервіс») на затоці р.Стугна під пляж;
– Земельна ділянка орієнтовною площею 0,06 га по вул. Ігнатівська на затоці р. Стугна (поряд із земельною ділянкою Дяченка В.М.) під пляж;
– Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га по вул. Богдана Хмельницького (поряд із земельною ділянкою Сайног О.В.) під пляж;
– Земельна ділянка орієнтовною площею 25,0 га (міський пляж, міська набережна, паркова зона, комплекс спортивних споруд);
– Лісопаркова зона шириною до 25 м вздовж правого берега р. Стугна між вулицями Київська та Приозерна (за винятком смуги відведення залізниці);
– Лісопаркова зона шириною до 1,0 км вздовж лівого берега р. Стугна між вулицями Київська та Приозерна (за винятком смуги відведення залізниці);
– земельну ділянку орієнтовною площею 150 м х 12 м = 1800 кв.м. = 0,18 га, розташовану біля музею О.Є. Корнійчука під розміщення існуючого проходу до зони відпочинку;
– земельну ділянку орієнтовною площею 60 м х 35 м = 2100 кв.м. = 0,21 га, розташовану біля музею О.Є. Корнійчука і межує з урізом р. Козинка під облаштування зони відпочинку;
– земельну ділянку орієнтовною площею 11 м х 50 м = 605 кв.м. = 0,0605 га, розташовану вздовж земельної ділянки вул. Лугова 4 в сел Плюти, під розміщення існуючої дороги до притоки р. Козинка;
– земельну ділянку орієнтовною площею 10 м х 60 м = 600 кв.м. = 0,06 га, розташовану вздовж огорожі музею О.Є. Корнійчука та урізу р. Козинка під розміщення існуючого проходу вздовж огорожі музею в селі Плюти;
– земельну ділянку (продовження вул. Малишка) від вул. Малишка 60 до пляжу орієнтовною площею 0,7 га;
– земельну ділянку пляжу (по закінченню продовження вул. Малишка) орієнтовною площею 0,5 га;
– земельну ділянку (алею відпочинку біля водойми затоки річки Козинка (північна частина села) орієнтовною площею 0,8 га.

Встановити, що вказані земельні ділянки належать до земель комунальної власності, є землями загального користування і відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України не можуть передаватися у приватну власність.

Стаття 1.1.4.

З метою раціональної організації міського управління територія міста поділяється на вулиці.

В місті Українка розплановано 16 вулиць (проспект Дніпровський, Енергетиків, Юності, Зв’язку, Будівельників, Соснова, площа Т. Шевченка, Київська, Промислова, Богдана Хмельницького, Ігнатівська, Вишнева, Загребельна, Приозерна, Придніпровська, Південна.) До складу території Української міської ради входить село Плюти. Вулиці с. Плюти: Андрія Малишка, Плютівська, Лугова, Університетська, Лісова, Київська, Молодіжна, Дніпровська, провулок Сосновий.

Стаття 1.1.5.

Утворення чи оголошення у межах міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.

Стаття 1.1.6.

Органи місцевого самоврядування мають право об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.7.

Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах мають право вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.8.

Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування міста.

Стаття 1.1.9.

Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджуються рішеннями міської ради.

Стаття 1.1.10.

У місті Українка у другу неділю вересня здійснюється святкування Дня міста.

Глава 1.2. Правова основа Статуту.

Стаття 1.2.1.

Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія положень Статуту поширюється на всю територію Української міської ради.

Стаття 1.2.2.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції України та Законам України, Указам Президента України та Постановам Кабінету Міністрів Україна діють норми останніх як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.2.3.

Роз’яснення положень Статуту може надавати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається роз’яснення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання у межах території Української міської ради.

Стаття 1.2.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються шляхом голосування більшістю депутатів від загального складу міської ради.

Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менш як десятьма депутатами), міським головою або групою жителів міста з місцевої ініціативи (підписані не менш як 10% жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до Положень Конституції та Законів України, Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або у строки, визначені цими актами).

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями.

Стаття 1.3.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють свої функції незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованим їм міською радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законом.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття 1.3.2.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають у передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні їх функцій. Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

Щодо підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:

– утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади у порядку, який визначено чинним законодавством;
– призначають та звільняють з посади їх керівників;
– визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
– встановлюють у порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади;
– приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;
– встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
– контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;
– інші функції, що передбачені чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній основі та на основі податкового законодавства.

При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

– надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
– встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
– залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста;
– розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт та послуг, які є необхідними для територіальної громади міста;
– залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
– залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
– інших питань, що передбачені чинним законодавством.

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування на території міста Українка

Стаття 2.1.1.

Система місцевого самоврядування м. Українка визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Система місцевого самоврядування включає:

– територіальну громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання що віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;
– міську раду – представницький орган міського самоврядування;
– міського голову;
– виконавчі органи міської ради;
– органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2.

Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста.

Стаття 2.2.1.

Територіальну громаду міста складають жителі міста.

Стаття 2.2.2.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визначено законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, що визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.3.

Право на участь у здійснені місцевого самоврядування у повному об’ємі здійснюють члени місцевої громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або її посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими правами, що передбачені Конституцією і законами України та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.4.

Особам, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад у соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Українки”.

Звання “Почесного громадянина міста” присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання. Підстави та порядок присвоєння звання “Почесного громадянина міста”, його статус визначаються Положенням про Почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли вагомий вклад у соціально-економічний та культурний розвиток міста. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 2.2.5.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6.

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах:

– місцевий референдум;
– вибори депутатів Української міської ради, Обухівської районної ради та Київської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);
– загальні збори громадян за місцем проживання;
– колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
– громадські слухання:
– місцеві ініціативи;
– участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборах;
– робота на посадах в органах місцевого самоврядування;
– інші форми, що не заборонені законом.

Стаття 2.2.7.

Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1.

Місцевий референдум – це прийняття рішень з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.

Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків. Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.3.2.

Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумі.

Стаття 2.3.3.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада на вимогу половини депутатів міської ради.

Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш, ніж 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.4.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.5.

Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь менше половини громадян, внесених у списки для голосування.

Рішення референдуму вважається ухваленим громадянами, якщо за нього було подано більшість голосів громадян від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади. Повідомлення про результати референдуму публікуються відповідною комісією не пізніше, ніж на десятий день після референдуму.

Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту опублікування. Про результати голосування по консультативному місцевому референдуму міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори.

Стаття 2.4.1.

Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів районної ради, депутатів обласної ради, та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу. Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 2.4.2.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.1.

– Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за ознакою проживання у будинках, на вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або іншими ознаками з метою:
– обговорення питань загальноміського значення;
– обговорення питань, що віднесені до відання органів місцевого самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
– створення органів самоорганізації населення;
– заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
– прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста на роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
– прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
– прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
– вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2.5.2.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон тощо).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.

Стаття 2.5.3.

Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на обговорення.

Стаття 2.5.4.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста (відповідної території: будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон тощо).

До початку проведення загальних зборів проводиться реєстрація громадян, згідно з паспортом.

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, що призначена міським головою. Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці, проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.5.

Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 2.5.6.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 2.5.7.

Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування. Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.1.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” жителі міста незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових та службових осіб з питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2.

Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку. Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п’ятьмастами жителями міста негайно передається до міської ради (у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування). Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

– внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
– аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
– порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації; – порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
– та інше.

Глава 2.7. Громадські слухання.

Стаття 2.7.1.

Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях (тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування), під час яких заслуховується інформація про виконання депутатами та посадовими особами службових обов’язків або окремих доручень чи про вирішення окремим питань, які стосуються інтересів місцевої громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.2.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як 10% жителями міста. Громадські слухання скликаються міським головою.

Стаття 2.7.3.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

На громадських слуханнях заслуховуються доповіді та інформація про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих її депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення; обговорюються проекти і рішення міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання місцевого самоврядування; порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.5.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

Стаття 2.7.6.

Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття 2.7.7.

Проведення громадських слухань організовує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.8.

До початку проведення громадських слухань проводиться реєстрація громадян, згідно з паспортом.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції. До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях. Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

Стаття 2.7.9.

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.

За результатами громадських слухань секретар міської ради інформує жителів міста у десятиденний строк.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.8.1.

Члени територіальної громади міста Українка мають право ініціювати розгляд міською радою (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, що належать до її відання.

Стаття 2.8.2

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади міста Українка (чисельністю не менше 15 осіб). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 2.8.3.

Розгляд питання, їх внесення у порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.4.

Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню у порядку, що встановлений міською радою.

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та роботі на виборних посадах місцевого самоврядування.

Стаття 2.9.1.

Жителі міста та с. Плюти (далі за текстом – жителі міста) мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.

Особи, які виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідування. Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов’язана з організаційними чи іншими причинами, повинна бути обґрунтована та оформлена у письмовій формі і надіслана до дня засідання ради.

Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів міського бюджету та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста та с. Плюти повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.9.2.

Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов’язані з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування на підставі заяви, поданої не пізніше як за день до початку роботи засідання виконкому.

Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.9.3.

Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборчі, на рівних підставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.1.

Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, що визначено цим Статутом не є вичерпним. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.2

Крім передбачених главами 2.3-2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:

– громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів місцевого самоврядування, що підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проектів планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
– членство у комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішеннями міської ради);
– участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють у системі місцевого самоврядування, або діяльність яких пов’язана з наданням послуг членам місцевої громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці базові комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
– участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
– участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для місцевої громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
– участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення,
– робота в органах самоорганізації населення;
– виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
– надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ і ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.

Стаття 3.1.1.

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:

– представницький орган місцевого самоврядування – міську раду;
– міського голову;
– виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет, його відділи.

Стаття З.1.2.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3.

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством і цим Статутом. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2. Міська рада.

Стаття 3.2.1.

Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади територіальної громади міста Українка.

Стаття 3.2.2.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією, законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.3.

Загальний склад міської ради встановлюється у межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради. Крім депутатів до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 3.2.4.

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється місцевою громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах.

Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають у раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють у міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету у розмірах, які визначаються рішенням ради.

Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування. Депутат міської ради складає присягу такого змісту: “Вступаючи в права депутата Української міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Українки та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Українка, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади міста Українка”.

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та в порядку, що передбачені законодавством. Повноваження депутата міської ради припиняються достроково у разі:

– складення повноважень за особистою заявою;
– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
– його смерті.

Стаття 3.2.5.

Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів. Повноваження міської ради припиняються у день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.6.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесії міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу повноважень віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, громадою в порядку місцевої ініціативи.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Міська рада має право у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом. Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою. Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в двадцятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший термін набуття чинності.

Глава 3.3. Постійні комісії міської ради.

Стаття 3.3.1.

Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять голова, члени комісії і секретар. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на її сесії.

Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як половина членів від загального складу комісії плюс один.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2.

Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі. Порядок утворення та реєстрації депутатським об’єднань, їх повноваження визначаються Законом та Регламентом міської ради.

Стаття 3.3.3.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради. Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 3.4. Міський голова.

Стаття 3.4.1.

Міський голова є головною посадовою особою місцевої громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Міським головою може бути обраний житель міста, який має право голосу. Порядок обрання міського голови встановлюється законодавством.

Стаття 3.4.2.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу такого змісту: “Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Українка обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Українка як у державі, так і за її межами”. Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, який передбачено законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму у порядку, визначеному законодавством України. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш, як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

– його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
– набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо голови;
– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
– припинення його громадянства;
– порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою або діяльністю, що встановлено законодавством;
– його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови у порядку, який передбачено законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3.

Міський голова приймає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 3.4.4.

Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняється з посади у порядку, який визначено чинним законодавством. Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 3.5.1.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

Стаття 3.5.2.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради. Перший заступник, заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Стаття 3.5.3.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконаної влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Міська рада може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

Стаття 3.5.4.

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.5.5.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює той, хто керує справами виконкому, який призначається на посаду у порядку, що визначений чинним законодавством.

Стаття 3.5.6.

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 4.1.1.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

Стаття 4.1.2.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, затверджується рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

Стаття 4.1.3.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

Стаття 4.1.4.

Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 4.1.5.

Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 4.1.6.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Стаття 4.2.1.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 4.2.2.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

За рішенням виконавчого комітету, що приймається за пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 4.2.3.

За рішенням міської ради витрати, які пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

Стаття 4.2.4.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території міста.

Стаття 4.2.5.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно. Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Стаття 4.3.1.

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.

Стаття 4.3.2.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам територіальної громади міста Українка, органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

Стаття 4.3.3.

Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально – економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 4.3.4.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку у межах кошторису виконавчого комітету.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 5.1. Комунальна власність міста.

Стаття 5.1.1.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування міста Українка згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Обухівського району та Київської області, що перебувають в управлінні районної та обласної ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням територіальної громади міста Українка, і їх недоторканність захищається законодавством.

Стаття 5.1.2.

До комунальної власності територіальної громади міста Українка включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку.

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства. До комунальної власності міста можуть належати:

– земля та інші природні ресурси;
– комунальні підприємства міста;
– банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
– частки (паї) у майні підприємств;
– комунальний житловий та не житловий фонди міста;
– доходи місцевого бюджету міста, інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачені чинним законодавством;
– нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
– інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста, міські системи водо- і тепло- постачання, інженерні комунікації, природні ландшафти тощо.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

Стаття 5.1.3.

Суб’єктом права комунальної власності міста є міська рада.

Міська рада, виконавчий комітет та його відділи від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста Українка.

Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.

Стаття 5.1.4.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:

– підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади міста;
– підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств та організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
– підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо надання згоди на передачу в оренду об’єктів комунальної власності міста;
– реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста тощо.

Стаття 5.1.5.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності міста здійснює міський голова.

Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан використання та управління комунальною власністю міста – реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 5.2.1.

Фінансові ресурси складаються з:
– коштів міського бюджету,
– фінансово-кредитних ресурсів;
– страхових ресурсів;
– коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста;
– коштів валютних фондів;
– відповідної частки коштів підприємств, організацій та установ, які створені за пайовою участю органів міського самоврядування;
– коштів, що отримані від розміщення депозитів і цінних паперів;
– коштів, що отримані від проведення міських лотерей;
– коштів, що отримані від приватизації комунального майна міста;
– коштів органів територіального громадського самоврядування міста;
– інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно з чинним законодавством.

Стаття 5.2.2.

Доходи міського бюджету формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Стаття 5.2.3.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 5.2.4.

Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть у межах, що визначені законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5.3. Міський бюджет.

Стаття 5.3.1.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень. Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством).

Стаття 5.3.2.

Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

Стаття 5.3.3.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Стаття 5.3.4.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, що пов’язані із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов’язані з розширеним відтворенням.

Стаття 5.3.5.

В доходи міського бюджету зараховуються:
– місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;
– надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
– фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), що передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через районний або обласний бюджет;
– фінансові ресурси, які передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
– частина доходів від приватизації комунальної власності міста;
– надходження від місцевих позик і лотерей;
– надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
– прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частина прибутку, яка визначена рішенням міської ради);
– штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
– інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;
– інші надходження, що передбачені законодавством.

У дохідній частині міського бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

Міський бюджет має бути достатнім для забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Стаття 5.3.6.

Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. Видатки міського бюджету поділяються на дві частини: видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 5.3.7.

Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою. Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, що передбачені частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

Стаття 5.3.8.

Міський бюджет передбачає резервний фонд, який використовується міським головою з попереднім узгодженням з міською радою для фінансування непередбачених видатків, в установленому порядку. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття 5.3.9.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада. Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 6.1.1.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою міста Українка.

Стаття 6.1.2.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

– структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
– компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
– призначень та звільнень посадових осіб органів місцевого самоврядування;
– зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування в порядку, встановленому Регламентом та діючим законодавством;
– поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
– позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
– іншу інформацію згідно з чинним законодавством.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

Стаття 6.1.3.

Усі посадові особи місцевого самоврядування повинні щотижня проводити прийом жителів міста з особистих питань.

Стаття 6.1.4.

Усі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими згідно з чинним законодавством.

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 6.2.1.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 6.2.2.

Акти, які прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 6.2.3.

Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції України і чинного законодавства України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.

Стаття 6.2.4.

Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6.2.5.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут територіальної громади прийнято на 43-й сесії Української міської ради V скликання 10 вересня 2009 року. Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не потребує перезатвердження новообраним складом міської ради. Міський голова П.Г. Козирєв

Зміст Статуту:

ПРЕАМБУЛА. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика міста

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями

Розділ ІІ. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування

Глава 2.2. Територіальна громада міста

Глава 2.3. Місцевий референдум

Глава 2.4. Місцеві вибори

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Глава 2.7. Громадські слухання

Глава 2.8. Місцеві ініціативи

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та роботі на виборних посадах місцевого самоврядування

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування

Розділ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування

Глава 3.2. Міська рада

Глава 3.3. Постійні комісії міської ради

Глава З.4. Міський голова

Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради

Розділ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення

Глава 4.3. Порядок формування органів самоорганізації населення

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1. Комунальна власність міста

Глава 5.2. Фінансова основа здійснення місцевого самоврядування

Глава 5.3. Міський бюджет

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.